Welcome you to Aniva store!

Email:siparis@aniva.com.tr

Distance Sales Agreement

Mesafeli Satış Sözleşmesi

**ÖRNEKTİR**

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1. SATICI:
Unvanı: ANİVA EV ÜRÜNLERİ MET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi: Gebze Plastikçiler Organize Bölge 7. Cadde 41400 Gebze-Kocaeli
Türkiye Telefon: 0262 751 21 94
Fax: 0262 751 21 98
Mersis Numarası: …………
Müşteri Hizmetleri Telefon: …………
Müşteri Hizmetleri
E-posta: aniva@aniva.com.tr
Ürün İade Adresi: …………

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı : 
Adresi:

Telefon:
E-mail:
Tc No:
 

MADDE 2- KONU:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin konusu; ALICI'nın www.aniva.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER:
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri, ödeme ve teslimata ilişkin hususlar açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özelliklerini www.aniva.com.tr adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. ALICI, siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına girer.
 
3.1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri şu şekildedir:
 
Tarih :


Ürün Adı Adet Toplam Fiyatı 


Kargo Tutarı : 0

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli: 
Teslimat adresi: 
Toplam ödenecek tutar :

 
3.2. Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince ilgili banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesine ve diğer sözleşmelere ilişkin SATICI' nın her hangi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup; ürünün satın alınmasında ödeme aracı olarak kredi kartının kullanılması dolayısıyla ortaya çıkabilecek ihtilaflardan SATICI sorumlu tutulamayacaktır.
 
 3.3. Teslimat Şekli ve Adresi :
 
Teslimat Adresi : 
Teslim Edilecek Kişi: 
Fatura Adresi : 
 
Paketleme, kargo ve teslim masrafları ALICI tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti 0 TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından  ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER:
4.1. ALICI, www.aniva.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. Ancak, tüketici tarafından ürünün başka bir taşıyıcı ile gönderilmesi talep edilmiş ise bu durumda malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu değildir.
4.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.
4.7. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) halinde veya garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması veya bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürünler SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.8. İade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 
MADDE 5- CAYMA HAKKI VE İADE PROSEDÜRÜ ALICI, işbu sözleşmeye konu ürünü ya da ürünleri 14 (on dört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişininson parçayı teslim aldığı gün,
c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.aniva.com.tr ‘da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı ……………. Kargo olup; www.aniva.com.tr ‘de yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki
 
iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.
İade edilecek Ürünler'in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi ve tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
 
SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.
 
SATICI, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. (ALICI’nın satın alma esnasında kredi kartına taksit seçeneğini kullanması halinde iade işlemi yine bankaya tek seferde yapılacak olup; Bankanın ilgili tutarı Tüketiciye taksitler halinde ödemesi bu maddenin ihlali mahiyetinde değildir)
 
 5.1 İade Prosedürü:
a. Kredi Kartına İade Prosedürü ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti veya mahkeme kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.
 
 b. Kapıda Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü Kapıda ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba(hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde, bütün ürün bedelinin tamamı tek seferde ödenecek şekilde yapılacaktır.
 
MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
ç. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
ğ. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
h. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 
MADDE 7 - BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
 
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu’nunda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.
 
MADDE 8: TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI İLE UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME
 
8.1. Siparişinize ve/veya siparişinize konu ürüne ve/veya siparişinizle ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.aniva.com.tr internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SATICI’ya iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.
8.2. Ayrıca, işbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını ve ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul etmiş sayılır
 
 
SATICI 

Aniva Ev Ürünleri Met. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI